Ì-sek hêng-thài

Ì-sek hêng-thài (意識形態), mā kiò chò lí-liām (理念), sī kò-thé ia̍h-sī kûn-thé ūi-tio̍h sûn-chhùi ê jīn-ti goân-in só͘ chhî-iú ê kui-hoān-sèng sìn-liām kap kè-ta̍t ê chóng-ha̍p.[1]

Chù-káiSiu-kái

  1. Honderich, Ted (1995). The Oxford Companion to Philosophy. Oxford University Press. ISBN 0-19-866132-0. 

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái