Ò-Thó͘ Chiàn-cheng

Ò-Thó͘ Chiàn-cheng sī 1788 nî chì 1791 nî 8 goe̍h 4 ji̍t ê chiàn-sū. Chham-chiàn ê sè-le̍k hâm Habsburg Kun-chú kap Osman Tè-kok. Chiàn-tiûⁿ tī leh Kun-sū Kau-kài téng só͘-chāi.

Ò-Thó͘ Chiàn-cheng
TurkischeHauptArmeeHochenleitterBGHistory.jpg
Sî-kan1788 nî - 1791 nî 8 goe̍h 4 ji̍t
Tē-tiám
Icon vojn.svg Che sī chi̍t phiⁿ kap kun-sū siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.