Ò-tē-lī schilling (Tek-gí: Österreiche Schilling) sī Ò-tē-lī ê hoè-pè, kì-jīn sī ÖS ia̍h ATS. Kin-á-ji̍t Ò-tē-lī schilling í-keng hō͘ euro chhú-tāi.