Ông-tāi-hui (王大妃) sī Tiâu-sián Poàn-tó kap Ji̍t-pún tùi cha-bó͘ ông-cho̍k ê chi̍t chióng chheng-hō; sio̍k-î tāi-hui ê chi̍t chióng.

Siong-koanSiu-kái