Śviatłana Cichanoŭskaja (1982 nî 9 goe̍h 11 chhut-sì) sī Pe̍h-lō͘-se-a ê jîn-khoân ūn-tōng-ka kiam chèng-tī-ka. I tāi-piáu chú-iàu hoán-tùi-phai chham-ka 2020 nî Pe̍h-lō͘-se-a ê chóng-thóng soán-kí.