Thó-lūn:Be̍k-se-ko

新增話題
活躍討論串
(Tùi 墨西哥 choán--lâi)

墨西哥Siu-kái

墨西哥
 
 

墨西哥聯邦國 (西班牙語Estados Unidos Mexicanos)是北美洲的國家。

基本資料Siu-kái


地理Siu-kái


外部連結Siu-kái


 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 墨西哥

返回 "Be̍k-se-ko" 頁面。