Thó-lūn:Puerto Rico

新增話題
進行的討論
(Tùi 波多黎各 choán--lâi)

"Estado Libre Asociado" hit-jī estado chiām-sî hoan-e̍k chò kok. Bí-kok ê chiu mā kiò estado. Chham-khó país ("kok-ka"). A-giâu 07:40, 10 Cha̍p-goe̍h 2005 (UTC)

波多黎各Siu-kái

波多黎各
 
 

波多黎各自由結合國西班牙語Estado Libre Asociado de Puerto Rico英語Commonwealth of Puerto Rico),美國踮佇加勒比海的領土。

基本資料Siu-kái外部連結Siu-kái


返回 "Puerto Rico" 頁面。