Thó-lūn:Hok-kiàn-séng

進行的討論
(Tùi 福建省 choán--lâi)

福建省Siu-kái

福建

福建省,中國東南的一个省,省都是福州。

福建有2个行政體,中華民國統治金門、馬祖島等小島,中華人民共和國統治賰的部份。

福建分閩南、閩北、閩西佮閩東4个地區。

地理Siu-kái

福建省以北是浙江省,以南是廣東省,以西是江西省,東岸過臺灣海峽是臺灣

行政區Siu-kái

福建

福建省分做9个地級市:

 • 漳州
  • 芗城区
  • 龙文区
  • 龙海市
  • 漳浦县
  • 云霄县
  • 长泰县
  • 华安县
  • (南靖县)
  • 平和县
  • 东山县
  • 诏安县
 • 泉州
  • 鲤城区
  • 丰泽区
  • 洛江区
  • 泉港区
  • 晋江市
  • 石狮市
  • 南安市
  • 惠安县
  • 安溪县
  • 永春县
  • 德化县
  • 金门县 /分治
 • 厦门
  • 思明区
  • 湖里区
  • 海沧区
  • 集美区
  • 同安区
  • 翔安区
 • 福州
  • 连江县 /分治
  • 闽侯县
  • 闽清县
  • 长乐市
  • 福清市
  • 罗源县
  • 永泰县
  • 平潭县
 • 莆田
 • 南平
 • 龙岩
 • 宁德
 • 三明

中華民國統治的福建省Siu-kái

ROC Fuchien.png
 • 金門縣
 • 連江縣 (馬祖島)

人口Siu-kái

公元2001年底,福建全省(金門、媽祖無算在內)總人口是3440萬人,現代福建上大的非漢族族群是族。

福建的客人較晚到,(人因)蹛的所在較濟佇閩西山區,臺灣的客人部份有祖先對福建來。

文化Siu-kái

語言Siu-kái

福建山濟,久長以來交通無利便,致使方言真多元化,佇傳統社會,徛家遠近差10公里的人就可能互相聽無對方的母語,語言學家共福建的"閩語"分做2大類: 海墘閩語 (福州,莆田,閩南) 佮山區閩語(南平,三明)。

建築Siu-kái

福建客人的土樓特別出名。

宗教Siu-kái

返回 "Hok-kiàn-séng" 頁面。