Thó-lūn:Tâi-tiong-chhī

進行的討論
(Tùi 臺中市 choán--lâi)

臺中市修改

臺中市臺灣西岸的中部,是島上第三大的城市,四邊攏予臺中縣包牢咧。

地理修改

臺中市北倚大雅鄉、潭子鄉;南倚烏日鄉、大里市;東倚太平市、新社鄉;西倚沙鹿鎮、龍井鄉、大肚鄉

歷史修改

 • 中區(臺灣)
 • 臺灣縣

行政修改

臺中市下跤分做八个區:

 • 中區
 • 東區
 • 南區
 • 西區
 • 北區
 • 西屯區
 • 南屯區
 • 北屯區

地點修改

 • 臺中車頭
 • 臺中公園
 • 臺中放送局
 • 彰化銀行
 • 國立自然科學博物館
 • 國立臺灣美術館
 • 臺中市役所
 • 市長官邸
 • 宗教建築
  • 樂成宮
  • 文昌廟
  • 張廖家廟
  • 萬和宮
  • 柳原長老教會
  • 張家祖廟
  • 林氏宗祠
 • 東海大學
 • 中興大學

外部連結修改

臺中市政府‧全球資訊網

返回 "Tâi-tiong-chhī" 頁面。