Thó-lūn:Chhài-iàn

進行的討論
(Tùi 菜燕 choán--lâi)

菜燕Siu-kái

菜燕是對紅藻(red alga)、石花菜屬(Gelidium)佮龍鬚菜(Gracilaria)遮的海菜細胞壁提煉製造出來半乳糖(galactose)(或洋菜糖(agarose))的聚合物,主要出產佇東亞洲智利(Chile)佮加州

菜燕會溶佇燒水,冷去(40°C)了會變tēng,堅凍膠凝(gelatinous)的狀態,伊主要使用佇微生物學細菌培養的材料,因為有含大量的食物纖維,被使用做輕瀉劑(laxative),湯的增稠劑(thickener);做成果凍(jelly)、 冰淇淋等等的chhit迌食,嘛使用佇ビル(bih-luh;麥仔酒)的結倚、做坐清劑用,佇織品(fabric)做漿泔 (paper sizing)用,佇齒科印模材料使用。

返回 "Chhài-iàn" 頁面。