1006 Lagrangea

sió-he̍k-chheⁿ

1006 Lagrangea sī chi̍t lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Lagrangea
Hō-bé 1006
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 3.1425443 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.35689572
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 283.1683446º
Kheng-siâ-kak (i) 10.91651º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 294.59372º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 86.23096º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 11.3

Siong-koanSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái


  Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.