chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 11 sè-kí | 12 sè-kí | 13 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1130 nî-tāi | 1140 nî-tāi | 1150 nî-tāi | 1160 nî-tāi | 1170 nî-tāi | 1180 nî-tāi | 1190 nî-tāi
: 1158 nî | 1159 nî | 1160 nî | 1161 nî | 1162 nî | 1163 nî | 1164 nî | 1165 nî | 1166 nî | 1167 nî | 1168 nî
1163 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Jîm-ngó͘
kàu
Kùi-bī
Gregorius le̍k 1163 nî
MCLXIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1707 nî
Tō-kàu-le̍k 3860 nî
Hoê-le̍k 558~559
Hông-kì 1823 nî
Tân-kì 3496 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4923~4924
Se-chōng-le̍k iông chúi bé (chu pho rta)
kàu
im chúi iûⁿ (chu mo lug)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1218 – 1219
- Shaka Samvat 1085 – 1086
Iran le̍k 541 – 542
Runic le̍k 1413
Assyria le̍k 5913 nî
Ethiopia le̍k 1157~1158

1163 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1163 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái