1231 Auricula

sió-he̍k-chheⁿ

1231 Auricula sī chi̍t lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Auricula
Hō-bé 1231
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 2.6680538 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.08646865
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 35.7777609º
Kheng-siâ-kak (i) 11.48517º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 342.04934º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 245.39963º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 12.2

Siong-koan修改

Chham-khó chu-liāu修改

  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiat修改


  Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.