chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 12 sè-kí | 13 sè-kí | 14 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1200 nî-tāi | 1210 nî-tāi | 1220 nî-tāi | 1230 nî-tāi | 1240 nî-tāi | 1250 nî-tāi | 1260 nî-tāi
: 1231 nî | 1232 nî | 1233 nî | 1234 nî | 1235 nî | 1236 nî | 1237 nî | 1238 nî | 1239 nî | 1240 nî | 1241 nî
1236 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi It-bī
kàu
Péng-sin
Gregorius le̍k 1236 nî
MCCXXXVI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1780 nî
Tō-kàu-le̍k 3933 nî
Hoê-le̍k 633~634
Hông-kì 1896 nî
Tân-kì 3569 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4996~4997
Se-chōng-le̍k im bo̍k iûⁿ (shing mo lug)
kàu
iông hoé kâu (me pho spre'u)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1291 – 1292
- Shaka Samvat 1158 – 1159
Iran le̍k 614 – 615
Runic le̍k 1486
Assyria le̍k 5986 nî
Ethiopia le̍k 1230~1231

1236 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1236 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái