127 Johanna

sió-he̍k-chheⁿ

127 Johanna sī chi̍t-lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Johanna
Hō-bé 127
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 2.7543706 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.06717036
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 154.5833222º
Kheng-siâ-kak (i) 8.24579º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 31.15365º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 94.02971º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 8.6

Chham-khó chu-liāu修改

  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiat修改


  Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.