1336 Zeelandia

sió-he̍k-chheⁿ

1336 Zeelandia sī chi̍t lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Zeelandia
Hō-bé 1336
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 2.8500815 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.06480748
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 117.2032222º
Kheng-siâ-kak (i) 3.19724º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 97.42º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 220.01412º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 10.66

Siong-koan Siu-kái

Chham-khó chu-liāu Siu-kái

  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiat Siu-kái


  Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.