1713 nî

Sè-kí: 17 sè-kí · 18 sè-kí · 19 sè-kí
Nî-tāi: 1690 nî-tāi 1700 nî-tāi · 1710 nî-tāi · 1720 nî-tāi 1730 nî-tāi
: 1708 1709 1710 1711 1712 · 1713 nî · 1714 1715 1716 1717 1718

1713 nîpêng-nî.

Sū-kiāⁿSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

  • Sanctio Pragmatica, Habsburg ê Karl 6-sè khak-jīm ông-ūi ē-tàng hō͘ cha-bó͘-kiáⁿ chiaap.

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái