1910 nî Bí-kok

1910 nî Bí-kok kài-siāu Bí-kok1910 nî hoat-seng ê tōa-sè hāng le̍k-sú sū-kiāⁿ kap tong-sî kok-ka siā-hōe kap bûn-hòa hoat-tián ê chêng-hêng.

1910 nî ê Bí-kok
Nî-hūn: 1907 1908 190919101911 1912 1913

Kî-á
US flag 46 stars.svg
46 lia̍p chheⁿ (1908–12)

Bí-kok le̍k-sú
Bí-kok le̍k-sú nî-pió

Thóng-tī-chiáSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khóSiu-kái

Siong-koanSiu-kái