1915 nî 8 goe̍h 10 ji̍t sit-ji̍t

1915-nî 8-goe̍h 10-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1915 nî 8 goe̍h 10 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Khoân sit-ji̍t.

1915 nî 8 goe̍h 10 ji̍t sit-ji̍t

1915-nî 8-goe̍h 10-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Khoân sit-ji̍t
Gamma 0.0124
Si̍t-hun 0.9853
Saros 134 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Tn̂g-tō͘ 1-hun 33-bió
Ti̍t-kèng 52 km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 22:52:25
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)