1920 Sarmiento

sió-he̍k-chheⁿ

1920 Sarmiento sī chi̍t lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Sarmiento
Hō-bé 1920
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 1.9299757 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.10594332
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 39.6274159º
Kheng-siâ-kak (i) 22.80223º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 64.03256º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 316.81256º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 14.17

Siong-koanSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái


  Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.