1948 nî Tiong-hoâ Bîn-kok chóng-thóng soán-kí

1948 nî Tiong-hoâ Bîn-kok chóng-thóng soán-kí1948 nî 4 goe̍h 20 ji̍t kí-hêng, choè-āu Chiúⁿ Kài-se̍k tòng-soán Tiong-hoâ Bîn-kok chóng-thóng.

1948 nî Tiong-hoâ Bîn-kok chóng-thóng soán-kí
Flag of the Republic of China
1923 nî ←
1948 nî 4 goe̍h 20 ji̍t → 1954 nî

All 3,045 votes of the National Assembly
Sèng chhut su-iàu 1,523
  蔣中正總統玉照.png Ju Zheng2.jpg
Thê-miâ-chiá Chiúⁿ Kài-se̍k Ku Chèng
Chèng-tóng Tiong-kok Kok-bîn Tóng Tiong-kok Kok-bîn Tóng
Soán-kí-lâng phiò 2,430 269
Tek-phiò-lu̍t 90.03% 9.97%

chóng-thóng

Chiúⁿ Kài-se̍k
(Kok-bîn Chèng-hú Chú-se̍k)
Tiong-kok Kok-bîn Tóng

Tòng-soán chóng-thóng

Chiúⁿ Kài-se̍k
Tiong-kok Kok-bîn Tóng