1971 nî Houston Astros kiû-kùi

1971 nîHouston AstrosMLB Kok-ka Liân-bêng ê tē-10 ê kiû-kùi. In hit nî ê sèng-pāi kì-lo̍k sī 79 sèng 83 pāi, sèng-lu̍t 0.488.[1]

1971 nî Houston Astros
Tāi Liân-bêng lē-sio̍k
Só͘-chāi
 • Houston (chū 1962 nî)
 • Kiat-kio̍k
  Kì-lo̍k 79–83 (0.488)
   < Téng-kò kiû-kùi     Āu-kò kiû-kùi  >

  Chham-khó

  siu-kái
  1. "1971 Houston Astros". baseball-reference.com. 


    Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Houston Astros kiû-kùi ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.