2002 nî Pittsburgh Pirates kiû-kùi

2002 nîPittsburgh PiratesKok-ka Liân-bêng ê tē-116 ê kiû-kùi. In hit nî ê sèng-pāi kì-lo̍k sī 72 sèng 89 pāi, sèng-lu̍t 0.447.[1]

2002 nî Pittsburgh Pirates
Tāi Liân-bêng lē-sio̍k
Só͘-chāi
 • Pittsburgh (chū 1907 nî)
 • Kiat-kio̍k
  Kì-lo̍k 72–89 (0.447)
   < Téng-kò kiû-kùi     Āu-kò kiû-kùi  >

  Chham-khóSiu-kái

  1. "2002 Pittsburgh Pirates". baseball-reference.com. 


    Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Pittsburgh Pirates iá-kiû kiû-kùi ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.