Thó-lūn:2004 nî Tâi-oân sóan-kí

進行的討論
(Tùi 2004年臺灣選舉 choán--lâi)

TalkSiu-kái

Só·-ū ê soán-kí a̍h-sī kan-na chóng-thóng soán-kí? A-giâu 15:03, 3 Sep 2004 (UTC)

Iōng khu-pia̍t-ia̍h chú-lí--à.--Chùn-hiàn 05:11, 15 5g 2005 (UTC)

2004年臺灣選舉Siu-kái

2004年臺灣選舉有兩項:

返回 "2004 nî Tâi-oân sóan-kí" 頁面。