2009 nî L'Aquila tē-tāng

(Tùi 2009 nî Abruzzo tē-tāng choán--lâi)

2009 nî L'Aquila tē-tāngCEST sî-kan 4 goe̍h 6 ji̍t hoat-seng tī Italia ê Abruzzo tē-khu, kui-bô͘ 6.3 Mw, chú-iàu ê siong-bông tī L'Aquila kap hù-kīn chō-sêng. Kàu CEST sî-kan 4 goe̍h 12 ji̍t ûi-chí, lóng-chóng ū 294-ê lâng sí-bông.

Paganica ê Santa Maria Kàu-tn̂g (La Chiesa di Santa Maria)