2015 nî Houston Astros kiû-kùi

2015 nîHouston AstrosMLB Bí-kok Liân-bêng ê tē-54 ê kiû-kùi. In hit nî ê sèng-pāi kì-lo̍k sī 86 sèng 76 pāi, sèng-lu̍t 0.531.[1]

2015 nî Houston Astros
Tāi Liân-bêng lē-sio̍k
Só͘-chāi
 • Houston (chū 1962 nî)
 • Kiat-kio̍k
  Kì-lo̍k 86–76 (0.531)
   < Téng-kò kiû-kùi     Āu-kò kiû-kùi  >

  Chham-khó

  siu-kái
  1. "2015 Houston Astros". baseball-reference.com. 


    Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Houston Astros kiû-kùi ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.