207 Hedda

sió-he̍k-chheⁿ

207 Hedda sī chi̍t-lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Hedda
Hō-bé 207
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 2.2841695 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.02885677
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 148.763025º
Kheng-siâ-kak (i) 3.80353º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 29.21229º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 193.38732º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 9.92

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái


  Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.