233 Asterope

sió-he̍k-chheⁿ

233 Asterope sī chi̍t-lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Asterope
Hō-bé 233
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 2.6622916 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.099285
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 229.2949253º
Kheng-siâ-kak (i) 7.68878º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 221.97455º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 125.41607º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 8.21

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái


  Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.