234 Barbara

sió-he̍k-chheⁿ

234 Barbara sī chi̍t-lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Barbara
Hō-bé 234
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 2.3849257 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.24570497
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 124.0204253º
Kheng-siâ-kak (i) 15.37515º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 144.54734º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 192.29458º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 9.02

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái


  Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.