268 Adorea

sió-he̍k-chheⁿ

268 Adorea sī chi̍t-lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Adorea
Hō-bé 268
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 3.0944123 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.13762521
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 14.976083º
Kheng-siâ-kak (i) 2.43954º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 120.891º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 69.3221º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 8.28

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái


  Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.