2885 Palva

sió-he̍k-chheⁿ

2885 Palva sī chi̍t lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Palva
Hō-bé 2885
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 2.2372149 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.19461905
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 89.01681º
Kheng-siâ-kak (i) 2.87053º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 349.22163º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 44.04887º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 14

Siong-koanSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái


  Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.