307 Nike sī chi̍t-lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Nike
Hō-bé 307
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 2.9063119 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.14336214
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 250.2355951º
Kheng-siâ-kak (i) 6.12598º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 100.96426º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 324.68056º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 10.12

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái


  Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.