320 nî

Sè-kí: 6 sè-kí · 4 sè-kí · 5 sè-kí
Nî-tāi: 300 nî-tāi 310 nî-tāi · 320 nî-tāi · 330 nî-tāi 340 nî-tāi
: 315 316 317 318 319 · 320 nî · 321 322 323 324 325

Sū-kiāⁿ修改

Jîn-bu̍t修改

Chhut-sì修改

Bô ji̍t-kî修改

  • Constans, Kó͘-tāi Lô-má chèng-tī-chiá. Lô-má Hông-tè. 350 nî kòe-sin.

Kòe-sin修改

Siong-koan修改

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 320 nî