385 Ilmatar

sió-he̍k-chheⁿ

385 Ilmatar sī chi̍t-lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Ilmatar
Hō-bé 385
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 2.8511126 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.12226212
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 248.4209535º
Kheng-siâ-kak (i) 13.54932º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 345.01462º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 188.00709º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 7.49

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái


  Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.