3 Juno

sió-he̍k-chheⁿ

3 Juno sī chi̍t-lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Juno
Hō-bé 3
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 2.6685312 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.25685345
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 259.2348903º
Kheng-siâ-kak (i) 12.98996º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 169.85829º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 248.20649º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 5.33

Chham-khó chu-liāu修改

  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiat修改


  Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.