chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 5 sè-kí | 6 sè-kí | 7 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 560 nî-tāi | 570 nî-tāi | 580 nî-tāi | 590 nî-tāi | 600 nî-tāi | 610 nî-tāi | 620 nî-tāi
: 586 nî | 587 nî | 588 nî | 589 nî | 590 nî | 591 nî | 592 nî | 593 nî | 594 nî | 595 nî | 596 nî
591 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-sut
kàu
Sin-hāi
Gregorius le̍k 591 nî
DXCI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 2 kang
Hu̍t-le̍k 1135 nî
Tō-kàu-le̍k 3288 nî
Hoê-le̍k 32 BH~31 BH
Hông-kì 1251 nî
Tân-kì 2924 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4351~4352


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 646 – 647
- Shaka Samvat 513 – 514
Iran le̍k -31 – -30
Runic le̍k 841
Assyria le̍k 5341 nî
Ethiopia le̍k 585~586

591 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 591 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 591 nî