chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: Chiân 1 sè-kí | 1 sè-kí | 2 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 30 nî-tāi | 40 nî-tāi | 50 nî-tāi | 60 nî-tāi | 70 nî-tāi | 80 nî-tāi | 90 nî-tāi
: 63 nî | 64 nî | 65 nî | 66 nî | 67 nî | 68 nî | 69 nî | 70 nî | 71 nî | 72 nî | 73 nî
68 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Teng-báu
kàu
Bō͘-sîn
Gregorius le̍k 68 nî
LXVIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -2 kang
Hu̍t-le̍k 612 nî
Tō-kàu-le̍k 2765 nî
Hoê-le̍k 571 BH~570 BH
Hông-kì 728 nî
Tân-kì 2401 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3828~3829


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 123 – 124
- Shaka Samvat -10 – -9
Iran le̍k -554 – -553
Runic le̍k 318
Assyria le̍k 4818 nî
Ethiopia le̍k 62~63

68 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hōSiu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goânSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Kok-ka léng-tō-chiáSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 68 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 68 nî