699 Hela

sió-he̍k-chheⁿ

699 Hela sī chi̍t-lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Hela
Hō-bé 699
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 2.6116884 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.40997868
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 97.3557542º
Kheng-siâ-kak (i) 15.29872º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 242.54791º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 91.44725º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 11.72

Siong-koanSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái


  Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.