806 Gyldenia

sió-he̍k-chheⁿ

806 Gyldenia sī chi̍t-lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Gyldenia
Hō-bé 806
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 3.2084988 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.07514481
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 314.6741377º
Kheng-siâ-kak (i) 14.24066º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 43.98767º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 119.65443º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 10.2

Siong-koan Siu-kái

Chham-khó chu-liāu Siu-kái

  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiat Siu-kái


  Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.