83 Beatrix

sió-he̍k-chheⁿ

83 Beatrix sī chi̍t-lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Beatrix
Hō-bé 83
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 2.4315892 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.08188477
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 73.8971175º
Kheng-siâ-kak (i) 4.96473º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 27.73724º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 168.41219º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 8.66

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái


  Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.