chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 8 sè-kí | 9 sè-kí | 10 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 850 nî-tāi | 860 nî-tāi | 870 nî-tāi | 880 nî-tāi | 890 nî-tāi | 900 nî-tāi | 910 nî-tāi
: 884 nî | 885 nî | 886 nî | 887 nî | 888 nî | 889 nî | 890 nî | 891 nî | 892 nî | 893 nî | 894 nî
889 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Bō͘-sin
kàu
Kí-iú
Gregorius le̍k 889 nî
DCCCLXXXIX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1433 nî
Tō-kàu-le̍k 3586 nî
Hoê-le̍k 275~276
Hông-kì 1549 nî
Tân-kì 3222 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4649~4650


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 944 – 945
- Shaka Samvat 811 – 812
Iran le̍k 267 – 268
Runic le̍k 1139
Assyria le̍k 5639 nî
Ethiopia le̍k 883~884

889 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō Siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân Siu-kái

Sū-kiāⁿ Siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 889 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì Siu-kái

Kòe-sin Siu-kái

Bô ji̍t-kî Siu-kái

  • Eochaid. So͘-kat-lân ê kun-chú.

Chham-khó chu-liāu Siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 889 nî