Añana (Se-pan-gâ-gí: Añana; Basque: Añana) sī Se-pan-gâ Euskadi Álava Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu lóng-chóng 181 lâng.

Añana
Kok-ka  Se-pan-gâ
Chū-tī siā-lí Euskadi
Séng Álava
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 181 (2,007) lâng