Adobe Acrobat

Adobe AcrobatAdobe khai-hoat lâi chò tiān-chú bûn-su chhú-lí ê nńg-thé; ē-tàng the̍h-lâi tha̍k, siá, koán-lí kap kiōng-hióng PDF bûn-kiāⁿ.

Adobe Acrobat ê logo

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái