Al-Qaeda (A-la-pek-gí: القاعدةal-qāʿidah) sī chi̍t-ê I-su-lân cho͘-chit, tī tāi-io̍k 1988 nî chhòng-li̍p, tī thong-sè-kài hoat-tōng khióng-pò͘-chú-gī kong-kek, pau-koat 911 Sū-kiāⁿ téng-téng. Chú-iàu ê léng-tō-chiá sī Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri.

Al-Qaeda ê kî-á