Al-Qaeda (A-lá-peh-gí: القاعدة‎ al-qāʿidah) á-sī: Kài-ta̍t Chó͘-chit (蓋達-) sī chi̍t-ê I-su-lân cho͘-chit, tī tāi-io̍k 1988 nî chhòng-li̍p, tī thong-sè-kài hoat-tōng khióng-pò͘-chú-gī kong-kek, pau-koat 911 Sū-kiāⁿ téng-téng. Chú-iàu ê léng-tō-chiá sī Osama bin Laden.