Altay Tē-khu (Uyghur-gí: ئالتاي ۋىلايىتى; Hàn-gí: 阿勒泰地區) sī Tiong-kok Sin-kiong Uyghur Chū-tī-khu ê chi̍t-ê tē-khu. I sī iû Ili Kazakh Chū-tī-chiu koán—ê.

Altay Tē-khu

Hêng-chèng-khuSiu-kái