Amphicyonidae

?Amphicyonidae
Amphicyon kut-kè
Pó-io̍k chōng-hóng

Hoà-chio̍h hoān-ûi
Eocene - Pleistocene
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Mammalia
Bo̍k: Carnivora
A-bo̍k: Caniformia
Kho: Amphicyonidae
Haeckel, 1886
A-kho

Amphicyoninae
Daphoeninae
Temnocyoninae
Thanmastocyoninae

Amphicyonidae, ia̍h sī hō "hîm káu" (Eng-gí: Bear dog) sī Chia̍h-bah-ba̍k (Carnivora) ē-kha chi̍t-ê í-keng bia̍t-choa̍t ê kho, seng-oa̍h tī Sú-sin-sè kàu Keng-sin-sè, tāi-iok 46.2 kàu 1.8 mya (pa̍h-bān nî-chêng) kî-kan.