Atlantic Records

Atlantic Records, thang hoan-e̍k chò Tāi-se-iûⁿ Chhiùⁿ-pôaⁿ, sī Bí-kok ê chi̍t keng chhiùⁿ-pôaⁿ kong-si, iû Ahmet Ertegun kap Herb Abramson tī 1947 nî 10 goe̍h sêng-li̍p.

Atlantic Records