Au-chiu lō͘-sòaⁿ E29

Au-chiu lō͘-sòaⁿ E29 (Eng-bûn: European route E29) sī Au-chiu ê chi̍t tiâu Au-chiu ko-sok kong-lō͘.

Tabliczka E29.svg
E29
Ki-pún chu-sìn
Hē-thóng Au-chiu ko-sok kong-lō͘
Chú-iàu ê kau-hōe kong-lō͘