Au-chiu lō͘-sòaⁿ E49

Au-chiu lō͘-sòaⁿ E49 (Eng-bûn: European route E49) sī Au-chiu ê chi̍t tiâu Au-chiu ko-sok kong-lō͘.

Tabliczka E49.svg
E49
Ki-pún chu-sìn
Hē-thóng Au-chiu ko-sok kong-lō͘
Chú-iàu ê kau-hōe kong-lō͘