Au-chiu lō͘-sòaⁿ E88 (Eng-bûn: European route E88) sī Au-chiu ê chi̍t tiâu Au-chiu ko-sok kong-lō͘.

Tabliczka E88.svg
E88
E88 map.png
Ki-pún chu-sìn
Hē-thóng Au-chiu ko-sok kong-lō͘
Chú-iàu ê kau-hōe kong-lō͘